Fangstindberetning for døgnkortkøbere

Hvis du har løst døgnkort til et af vore fiskevande og vil indrapportere en fangst, skal du bruge Fangstjournalen, hvis du er oprettet som bruger.

Hvis du ikke er bruger af Fangstjournalen, så indberetter du via nedenstående formular.

Der kan for den enkelte være problemer med formularerne alt efter personlige internet indstillinger eller valg af browser.
Hvis dette er tilfældet, så brug det direkte link til indberetning, som åbner på en ny side.

VÅS formular

VÅS direkte link

VÅS Bilden

VÅS direkte Verbindung

VÅS form

VÅS direct link