Gydebanke Grene Å

Grene Å - nye fisketider

Fra og med fiskesæsonen 2022 ændres fiskesæsonen ved Grene Å, så den svarer til Laksevand A sæsonen, nemlig 16. april - 31.oktober.

I efteråret 2021 blev opstemningen ved Utoft Dambrug fjernet. Derved er der frit løb fra Grindsted Å og Grene Å's udspring til Vadehavet og betingelserne for at kategorisere dele af åen som Laksevand B er ikke længere tilstede.

Billedet viser GSF's gydebanke i Grene Å fra december 2021, hvor vilde fisk allerede havde taget denne i brug.