Stalling 04
Stalling 01

Projekt Stalling, monitorering

Den 11.oktober 2022 havde vi besøg af DTU Aqua, der som et led i Projekt Stalling skulle lave efterårets bestandsmåling af stalling i Grindsted Å. Den valgte strækning af åen blev elfisket, så stallingerne kunne blive talt, finneklippet og pitmærket. Der er igen tale om strækningen fra Utoft Dambrug til Diagonalvejen.


Hovsa, 2 laks forsøger at springe på land.

Ligesom ved forårets monitorering blev der også i dag talt en del stallinger. Ikke fantastisk mange, men dog en del. I alt 110 i størrelser fra 15-45 cm med hovedvægten i den korte ende. Ved forårets undersøgelser blev der talt 73 stk. og der var en del genfangster fra denne og tidligere undersøgelser, hvilket kunne ses ved, at stallinger altid får klippet fedtfinnen ved tællingerne. Denne gang blev alle fiskene også pitmærket.

Af andre fisk på strækningen blev der set et par store laks og et par håndfulde velvoksne havørreder. Dertil mindre ørreder i massevis og 1 års laks i pæne mængder. 3 gedder og en enkelt ål sluttede listen af.

Pitmærkerne skulle gerne sammen med fiskene blive i åen og ikke genfindes i skarvlort under deres rastepladser eller i deres kolonier. For at sikre dette overvåger GSF igen i den kommende vinter strækningen for skarv, så de straks kan blive skræmt væk, når de dukker op. Hertil skal vi bruge folk, der er interesseret i at gå en tur langs åen, gerne så der kommer en person forbi om formiddagen og en om eftermiddagen. Reguleringstilladelser er på plads, skulle det blive nødvendigt at skyde et par af skarverne. Mere om dette senere på efteråret.

Der bedøves.
Der måles.
Der pitmærkes.
En fin stalling.
Der finneklippes.
Klar til genudsætning.

Tak for en fin dag til DTU Aqua og Søren i båden og til Rasmus for organisering og forplejning.