Fiskeri og regler

Generelle regler:

 • Fiskesæson, Varde Å Systemet:
  Primært laksevand (A), 16. april - 31. oktober.
  Sekundært laksevand (B), 1. marts - 31. oktober.
 • Fiskesæson, Skjern Å Systemet (Omme Å):
  Primært laksevand (A), 16. april - 15. oktober.
 • Fiskesæson, Grindsted Engsø og Mergelgraven:
  Hele året.
 • Husk fiskekort.
 • Husk Fisketegn for Danmark.
 • Husk Engsøkort for fiskeri i Grindsted Engsø.
 • Husk Skjern Å Kontingent for fiskeri i Omme Å.
 • Kun 1 laks må hjemtages/person/sæson/vandsystem. Gælder kun når laksekvoten er åben.
  Check laksekvoten for Varde Å Systemet.
  Check kvoten for Skjern Å Systemet.
 • Alle fangster skal indrapporteres samme dag inden kl. 24.00.
  Hvis du er oprettet på Fangstjournalen, kan du bruge app'en i hele Danmark.
 • Laks, der skal genudsættes, skal holdes i vandet hele tiden.
 • Fiskeri er kun tilladt med anvendelse af én krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
 • Ingen modhagere på krogen.
 • Ved anvendelse af naturligt agn og agn med duftstoffer skal der benyttes enkeltkrog. Det er tilladt at benytte krogtyper med modhager, når fiskeriet foregår med en enkeltkrog, hvor kroggabet højst må være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.
 • Det er ikke tilladt at fiske, når vandtemperaturen er over 18° C.
  Check temperaturen.

Kend din fisk, se forskel på laks og havørred.
Se også længde og vægt forhold for begge arter.


Fredningstider og mindstemål:

Laks:

Laks er fredet, dog kan der gives en kvote af NaturErhvervstyrelsen for hjemtagelse af laks. Så længe kvoten er åben, må der hjemtages 1 laks/medlem/år/vandsystem. Som medlem af GSF må du hjemtage 1 laks fra Varde Å og 1 laks fra Omme Å. Når kvoten er opbrugt, skal alle laks genudsættes.
Der henstilles til, at man højst genudsætter 2 laks pr. dag eller højst 15 laks pr. år.

Alt vedrørende laks, kvoter og lovgivning, se Varde Å Sammenslutningen.

Mindstemål på laks er 40 cm.

Havørred:

Der må hjemtages én havørred/medlem/år fra zone 5. Der henstilles til at havørreder fra andre zoner genudsættes.

HUSK. Havørreden er fredet i Skjern Å Systemet og må ikke hjemtages.
Dette gælder derfor i vores fiskevand ved Omme Å.

Mindstemål på havørred er 40 cm.

Bækørred:

Der henstilles til at alle bækørreder genudsættes.

Mindstemål på bækørred er 30 cm.

Stalling, snæbel og ål:

Totalfredet.

Gedde:

Mindstemål: 60 cm.

Gedden er fredet fra og med 15. marts til og med 30. april. Særligt for Grindsted Engsø og Mergelgraven gælder, at alle gedder skal genudsættes, og målrettet geddefiskeri er ikke tilladt i fredningstiden.

Regnbueørred:

Intet mindstemål og alle regnbueørreder skal hjemtages.


Anbefalinger:

Klip linen tæt ved krogen hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
Medbring krogløsertang, krogfjerner og saks.
Anvend tilstrækkelig kraftigt grej til at håndtere store fisk og undgå lang fight-tid.
Brug ikke gaf ved landing af fisk der skal genudsættes.
Brug ikke handsker ved landing af fisk der skal genudsættes.
Håndter fisken som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.
Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.
Det er tilladt blot at vurdere fiskens længde ved genudsætning.
Lad tvivlen kommer fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde, når kvoten af store laks er opbrugt.
Brug kun fangstnet med finmasket knudefri pose, maks. 10 mm. gerne finere.
Overvej at skifte til enkeltkrog med maksimalt kroggab på 10 mm ved catch and release fiskeri.

Øvrige regler:

Lystfiskeren har kun ret til at bevæge sig langs åen! Korn og højt græs må derfor ikke betrædes.
Teltslagning ikke tilladt.
Der skal tages hensyn til bredejeren i ALLE tilfælde.
Kørende må kun benytte afmærkede veje og parkeringspladser.
Fiskekroge, papir, flasker, fiskeline og lignende må IKKE henkastes i naturen.
Ruser må ikke berøres.
Hunde må ikke medbringes.
Fredede fisk samt undermåls- og nedfaldsfisk skal genudsættes.
Det er kun tilladt at fiske med én stang.
Det er kun tilladt at fiske med kunstagn og regnorm.
Forfodring er ikke tilladt.
Sættesnøre er ikke tilladt.
Et medlems ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn under 12 år fisker gratis, når disse ledsages af medlemmet.

Regler for fiskeri for handicappede:

Handicappede kan ved henvendelse til foreningen få udstedt et gratis gæstekort til foreningens tre handicapfiskepladser.
Fiskekortet er personligt. Det er således den handicappede selv, der skal udøve fiskeriet.
En handicaphjælper må assistere i det omfang, det er nødvendigt for at den handicappede kan fiske. Ledsagere er underlagt medlemmets fangstkvote. Ønsker handicaphjælperen at fiske, skal denne have et personligt fiskekort.

Knæk og bræk.