Generalforsamling 2024

GSF generalforsamling 2024

Den 20. februar 2024 afholdt GSF ordinær generalforsamling i klubhuset. Ca. 40 medlemmer og gæster deltog i generalforsamlingen, der forløb i fred og ro.
Lars Pedersen genvalgtes som formand for en ny 2-årig periode. Derimod lykkedes det ikke at finde en ny kasserer i stedet for Anders Kristensen. Der indkaldes inden længe til en ekstraordinær generalforsamling med det ene formål, at finde en ny kasserer. Lykkes det heller ikke, stiller bestyrelsen forslag om at udlicitere regnskabet og i stedet af sin midte vælge en økonomiansvarlig med kontakt til en ekstern revisor. Samtidig skal der findes et nyt bestyrelsesmedlem.
Anders Elbæk, Michael Rolsner og Rasmus Bjorholm blev genvalgt til bestyrelsen. Keld Mikkelsen og Kim Husted valgtes som suppleanter og de 2 revisorer, Jacob Vistesen og Ole Rasmussen, blev genvalgt.

Under eventuelt blev Søren Sørensen udnævnt til æresmedlem af Grindsted Sportsfiskerforening for sit store engagement i og arbejde for foreningen.

Herefter var der livlig snak henover kaffen og et par stykker brød.

Klik for formandens beretning for det forgangne år med understøttende slides.

Knæk og bræk
Bestyrelsen