R5 L3718

Indtryk fra GSF's elektrofiskeri efter havørred 2022

Lørdag den 17.december 2022 foretog Grindsted Sportsfiskerforening elektrofiskeri i Ansager Å. Formålet var at fange et antal havørreder til strygning, så der kan opdrættes yngel til senere udsætning i å systemet.
15 mand fra GSF og VSF plus de løse tilskuere var klar fra morgenstunden ved Krogager Dambrug. Fangstresultaterne var ok, men ikke helt i top, så søndagen tages også i brug. I dag foregik fiskeriet fra Krogager Dambrug til Ansager, i morgen er det så fra Ansager til sammenløbet af Ansager å og Grindsted Å.
Der blev set laks fra tid til anden, enkelte mindre stalling og en enkelt snæbel.
Tusind tak til de engagerede gutter for at bruge en weekend lige før jul på et vigtigt stykke arbejde.

Link til billeder fra dagen.

Opdatering fra søndag. Der blev ikke fanget så mange havørreder i dag, men i alt blev det til 8 liter ørredrogn, som nu vil blive klækket hos Varde Sportsfiskerforening, hvor de har stor erfaring med dette. Senere overføres de små fisk til Hvilested Dambrug, hvor fiskene vokser sig store nok til at blive sat ud i åsystemet.
Laks var der en del af, men at der skulle blive set 10-15 snæbel, det er bare glædeligt.
Til sidst, tak til Elna for den gode forplejning, den luner dobbelt på sådanne dage.

Vi ses i 2023
Grindsted Sportsfiskerforening