Laksekvote I Varde Aa

Laksekvote 2023

Den 2. marts 2023 kom tilladelsen til fiskeri og hjemtagning af laks i Varde Å vandsystem for 2023.

Størrelsen på kvoterne for store og små laks er de samme som i 2022, nemlig 105 for laks > 73cm og 120 for laks ≤ 73cm. Ligeledes må der hjemtages 5 laks uden størrelsesangivelse fra laksevand B, hvilket også er uændret.

Der er dog indføjet nogle nye vilkår for tilladelsen til hjemtagning af laks.

I størrelsesgruppen for laks større end 73 cm skal denne delkvote underopdeles i mindst to halvdele. En halvdel, som bliver frigivet den 16. april og en halvdel som frigives den 16. juni. Der kan foretages yderligere underopdeling af kvoten på laks større end 73 cm, hvor hver del er ens i antal (så vidt muligt, dvs. at puljerne højest må afvige 1 laks i antal). Der skal altid gælde, at første og anden delkvote bliver frigivet hhv. den 16. april og 16. juni.

Denne opdeling er ifølge DTU sket for at andelen af hjemtagne storlaks bliver mindre og at der hjemtages flere mellemlaks. Mellemlaksene går typisk senere op i åen, hvilket fremgår af undersøgelser foretaget af DTU.

Håndtering af laks til genudsætning skal foregå så skånsomt for fisken som muligt. På den baggrund skal laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet.

Husk dette, hvis du tage et billede af en fisk, der skal genudsættes.

Varde Å Sammenslutningen og den enkelte lystfisker er ansvarlig for at indberetningspligten bliver overholdt.

Dette vilkår betyder, at den enkelte skal overholde indberetningspligten. Hvis ikke er Varde Å Sammenslutningen nødt til at reagere over for de, der måtte indberette for sent.