Anton Dødsannonce (2)

Mindeord for Anton Jensen

Mindeord for Anton Jensen

 

I forbindelse med GSF’s 75 års jubilæum den 16. juni 2019 blev Anton udnævnt til æresmedlem i foreningen. Anton har gennem en hel menneskealder givet sine meninger til kende og gjort sin indflydelse gældende til gavn for natur, fisk og fiskere langs vandløbene omkring Grindsted. Dette var en del af baggrunden for Antons udnævnelse til æresmedlem.

Af flere omgange har Anton været valgt til GSF’s bestyrelse og været en væsentlig faktor i foreningens udvikling og historie. F.eks. som da bestyrelsen den 11. december 1978 besluttede at oprette et vandplejeudvalg. Som udvalgets første formand blev Anton valgt og fik siden skrevet vandplejeudvalget ind i foreningens vedtægter som en væsentlig del af det arbejde, vi gennem foreningen udfører.

Anton var fortaler fos, at vi alle skulle færdes i naturen på dennes præmisser. I vores arbejde med fiskevande skulle vi tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for naturen og fiskene, og så er det op til os, brugerne, at respektere naturens gang derude. Gennem et lille eksempel kommer denne holdning til udtryk i Antons slutbemærkninger i en vandplejeberetning et par år senere.
Baggrunden er at nogle medlemmer er blevet opdaget i at hjemtage store mængder bækørreder, hvoraf nogle heller ikke overholdt mindstemålet. Sagen var årsag til megen debat i bestyrelsen og foreningen.

”Vandplejeudvalget har nu gjort rede for vandenes tilstand, men for at have baggrunden for vort fremtidige arbejde på det rene, ønsker udvalget her og nu medlemmernes tilkendegivelse af om der skal træffes sanktion mod ’rovfiskerne’. Er dette tilfældet, anmodes foreningens fremtidige bestyrelse om at effektuere den af medlemmerne trufne beslutning.
Problemerne er nu som de foregående år så at sige klippet ud i pap, tag nu stilling til dem og afgør om I vil have en madfiskerforening eller en sportsfiskerforening. Det er jer, der afgør om foreningen skal have navneforandring.”

Skarp i holdning og tone, men med øjnene på bolden og respekt for de beslutninger flertallet har truffet. Det var Anton i en nøddeskal.

I dag bliver det overordnede arbejde med vandpleje ved Varde Å, administrationen af laksekvoten og samarbejdet generelt langs hele Varde Å koordineret gennem Varde Å Sammenslutningen (VÅS). VÅS blev stiftet den 12. marts 1991 efter flere års forudgående debatter og arbejde. Anton var en væsentlig del af udformningen af de vedtægter, som dannede grundlag for VÅS fra første færd.

Efter endt gerning i bestyrelsen vedblev Anton at komme til klubaftener og mødte altid op på generalforsamlingen. Selvom Anton ikke var aktiv i foreningsarbejdet, gjorde hans holdninger sig stadigt gældende, som da bestyrelsen stillede forslag til afskaffelse af rabat for pensionister. Forslaget afstedkom en længere og heftig debat på generalforsamlingen. Men da Anton, foreningens ældste medlem, stillede sig og bekendtgjorde, at de 100 kr havde han da nok råd til at betale, så blev gemytterne dæmpet og forslaget vedtaget.

Antons grundholdning, der kommer til udtryk i ovennævnte, fornemmer jeg stadig er gældende inden for GSF. Antons ånd lever videre i foreningen. Anton, du vil blive nævnt og husket i lang tid fremover.

Æret være dit minde.

Lars Pedersen, formand.