Mindeord ved Niels Larsens død

Det er med stor sorg, vi i Grindsted Sportsfiskerforening har modtaget meddelelsen om Niels Larsens død.

Niels Larsen, eller måske bedre kendt som Mede Niels, har igennem mange år haft stor indflydelse på lystfiskeriet generelt og medefiskeriet i særdeleshed i Danmark og dermed også i Grindsted og blandt Grindsted Sportsfiskerforenings medlemmer.

Da medefiskeriet i Danmark var i sin spæde begyndelse i midten af 1970’erne, var Niels en af drivkræfterne i udbredelsen af dette fiskeri. Med udgangspunkt i den dyrehandel Niels havde i Grindsted begyndte han at importere og sælge fiskegrej målrettet på medefiskeriet. Samtidig startede han produktion og salg af maddiker, samt forfoder til brug inden for medefiskeriet.

Niels fik hurtigt en stor kontaktflade til især engelske og hollandske medefiskere, og indflydelsen herfra har siden gjort sig gældende her i landet gennem Niels.

Niels var i en lang årrække primus motor i fiskekonkurrencer og DM arrangementer i Danmark, og mange nuværende lystfiskere fik og bibeholdt interessen for lystfiskeriet via Niels’ ildhu, behagelige væremåde og oprigtige interesse i de unge mennesker. Mange af disse stiftede første gang bekendtskab med Niels, da han i mange år var juniorleder i Grindsted Sportsfiskerforening.

Citat fra Grindsted Sportsfiskerforening jubilæumsskrift 1994:
Hvad Niels Larsen har gjort for juniorafdelingen kan næsten ikke vurderes for højt. De mange fisketure samt Niels’ måde at tackle drengene på, hans gavmildhed og hjælpsomhed har gjort, at rigtig mange unge har fået fiskeriet ind på den rigtige måde.

Også på forbundsplan har Niels gjort sig bemærket. I årene 1979-82 var Niels medlem af Danmarks Sportsfiskerforbunds medeudvalg, og Sportsfiskeren skrev i anledning af hans fratræden:
Allerede flere år før der overhovedet var tænkt på et medeudvalg i DSF, arbejdede Niels som Danmarks første egentlige medefisker på at delagtiggøre andre i denne nyeste gren af sportsfiskeriet. Det skete dels som lærer ved adskillige aftenskoler og dels sammen med sine drenge fra Grindsted, hvor de weekend efter weekend kørte Jylland igennem fra øverst til nederst, og overalt hvor der var vand til det, viste de for andre, hvad det moderne medefiskeri vil sige. Både i årene før og i sin tid i medeudvalget har Niels mere end nogen anden tegnet dansk medefiskeri.


Selvom aktiviteterne blev droslet ned i de senere år, dukkede Niels altid op og gjorde sin indflydelse gældende, når lejligheden bød sig.

Æret være Niels’ minde, du vil blive husket med kærlighed.