R3 L7705

Skjulesten i Holme Å

Ca. 35 medlemmer af VSF, GSF og Starup Lystfiskerforening brugte lørdag den 5. august 2023 på at smide skjulesten på de nye gydebanker i Holme Å.

I forbindelse med nedlæggelsen af Haltruplund Dambrug ved Holme Å har Varde Kommune lagt åens vand tilbage i det oprindelige forløb. I forbindelse med omlægningen blev der lavet 5 nye gydebanker på strækningen. Masser af store sten var leveret i bunker langs med åen og i dag skulle disse sten hjælpes den sidste lille stykke ud i åen.

Vi skulle hilse og sige, den første sten er ikke noget problem, men ved nummer 100 begynder det at gøre nas i armene.

Her link til en billedserie fra dagen.