R3 L1458

Stallingundersøgelse 2023

Den 9. oktober 2023 havde vi besøg af DTU Aqua ved Grindsted Å.

Årets monitoreringsundersøgelse af stallingbestanden i Grindsted Å blev gennemført ved elektrofiskeri fra Utoft Dambrug til Tingvejen. Alle stallinger fra 2 år og opefter blev taget op, undersøgt for genfangst og hvis ikke, fedtfinneklippet og PIT-mærket.
Resultaterne af undersøgelsen vil blive offentliggjort efter udarbejdelse. Men vi kan allerede nu sige, at vi forventer et nedslående resultat.
Som det ses på opslagets billede, så har skarv sandsynligvis en stor indflydelse på, at stallingen har det hårdt i Grindsted Å. Mens vi målte og registrerede, dukkede der lige en fouragerende skarv op af vandet bare få meter fra båden. Bange er de ikke mere.

Her en billedserie fra dagen.

Tak til DTU og de frivillige.