Skarvregulering - tilladelser

Her link til skarvreguleringstilladelser frem til og med marts 2023.

Så er tilladelsen til regulering af skarv ved vandløb og søer på plads.
Tilladelsen er udstedt til Varde Å Sammenslutningen v. Jeppe Beck Danielsen og er gældende for Varde Å med tilløb jf. § 14, stk. 2. Tilladelsen må kun udnyttes efter bemyndigelse og accept fra grundejeren.

Regulering ved vandløb og søer.
Regulering ved skarvrastepladser.