Gydebanker 2023-24

Fisk på den gamle gydebanke i Grene Å:

 

 

 

Gydebanke ved ABC i Billund Bæk:

 

 

 

Ørred i slowmotion ved Lalandia, Billund Bæk:

 

 

 

Gydebanker set opstrøms Utoft Dambrug