Skarvregulering - tilladelser

Her link til skarvreguleringstilladelser fra 1. april 2024 til og med 31. maj 2024.

Tilladelsen er udstedt til Varde Å Sammenslutningen v. Jeppe Beck Danielsen, jf. § 14, stk. 2. Tilladelsen må kun udnyttes efter bemyndigelse og accept fra grundejeren.
Tilladelsen er gældende for Varde Å med tilløb.
Der gives ikke tilladelse til regulering ved rastepladser i ovennævnte periode.

Reguleringstilladelse ved vandløb og søer.

Reguleringstilladelse ved rastepladser. Ingen tilladelse for nuværende.