Kontingentsatser 2024

Juniormedlemsskab: 330,- kr.
Til og med sæsonen, hvor man fylder 18 år.

Ungdomsmedlemsskab: 960,- kr.
Til og med sæsonen, hvor man fylder 25 år.

Seniormedlemsskab: 1.670,- kr.
Fra 25 år og opefter.

Familiemedlemsskab: 2.870,- kr.
Dækker husstanden på samme postadresse.

Forbundskontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund.
Er du medlem af flere foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund, så skal du kun betalte forbundskontingent én gang.
I de viste priser er forbundskontingentet medtaget.

Køb statens lystfiskertegn her

Fisker du med stang og snøre skal du have et lystfiskertegn.
Undtaget er personer under 18 år og folkepensionister.

Lystfiskertegnet kan købes eller fornyes her.

Køb Skjern Å Kontingent her

Hvis du vil fiske i Skjern Å skal du have et Skjern Å Kontingent.
Undtaget er personer under 18 år.
GSF's fiskevand i Omme Å hører under Laksevand A i Skjern Å.

Skjern Å Kontingentet kan købes her.

Spørgsmål til medlemskab

Har du spørgsmål vedrørende dit medlemskab, så ret henvendelse til kassereren.