Fangststatistik

Herunder finder du forskellige udtræk fra fangstdatabasen.

Statistikken viser til start alle fangster i 2024.
Andre år ses ved at ændre året i drop-down menuen for årstal.
Ligeledes kan de øvrige kolonner ændres, så kun en ønsket fiskeart vises.

VÅS alle fangster

Statistik for sammenslutningen

GSF Alle fangster