Holme Å -zone 6

Grindsted Sportsfiskerforening har medfiskeret på Starup-Tofterups Fiskeriforenings fiskevand, der med undtagelse af enkelte parceller strækker sig fra Tofterup til den gamle, nu fjernede, opstemning ved Oved.
Fra og med sæsonen 2017 er Hovborg Fiskeriforening nedlagt og fiskevandet administreres nu af Starup Fiskeriforening.
Bemærk, at der er kun skiltet, hvor fiskeri er forbudt, og ikke med GSF's gule skilte.

Primært laksevand.
Nedstrøms Hovborgvej. Se den gule markering øst for Starup-Tofterup.
Fiskeri er ikke tilladt fra og med den 1. november til og med den 15. april.

Sekundært laksevand.
Opstrøms Hovborgvej.Se den gule markering øst for Starup-Tofterup.
Fiskeri er ikke tilladt fra og med den 1. november til og med den 28.(29.) februar.

Kontaktperson

Anders Kristensen, tlf. 2922 8580, ak@gsff.dk

Køb årskort til Holme Å, zone 6