Grindsted Å/Mølby-Eg - zone 4

Fiskeri er ikke tilladt fra og med den 1. november til og med den 15. april.
GSF har sammen med VSF lejet fiskeretten på Mølby-Eg Fiskeriforenings fiskevand nedstrøms Morsbøl Skolevej.

Strækningen er primært laksevand.

Bemærk. Ved dette fiskevand er der skiltet med Mølby-Eg Fiskeriforenings skilte og ikke GSF's gule skilte.

P-pladsen ved Kyllingefarmen kan til tider være svær eller umulig at komme til. Brug i stedet P-pladsen ved Ållingvej 1.

Bemærk. P-pladsen ved Gylletanken er nedlagt.

Laks 88 cm Jeppe Rasmussen - Mølby-Eg den 14. august 2019

Havørred 60 cm Lars Pedersen - Mølby-Eg den 31. juli 2019

Laks på 85 cm Michael Rolsner - Grindsted Å/Mølby-Eg, zone 4 - 15. juni 2019

Forårslaks til Laura - Grindsted Å/Mølby-Eg, zone 4 - 20. april 2019

Premierelaks til Jørgen Tholstrup - Grindsted Å/Mølby-Eg, zone 4 - 16. april 2019

Fisketips til Grindsted Å/Mølby-Eg

Grindsted Å ved på Mølby-Eg-strækningen er specielt relevant for fluefiskere og spinnefiskere, der fisker efter bækørred, havørred, laks og stalling. I vandrige perioder på sæsonen kan man også møde havørreder og laks på strækningen. Specielt de dybe huller og skarpe sving huser ofte store fisk. Hele Mølby-Eg-strækningen byder på rigtig fine standpladser og strækket vil i fremtiden, når spærringen ved Utoft blive fjernet, med garanti blive et fantastisk havørredvand.

Skulle man fremhæve tre rigtigt gode fiskestrækninger, så må man bl.a. nævne strækningen umiddelbart efter "jernbroen", som byder på grusbanker og fine byde sving. "Jernbrostrækket" ligger ved den første overkørsel efter Morsbøl Skolevej.

Et andet hotspot er strækket ved den offentlige parkeringsplads efter Eg, hvor der umiddelbart opstrøms strækket er nogle gode sving, som i tidens løb har budt på en del laksefangster i foråret.

Er man på jagt efter laks eller havørred, så er der ikke tvivl om, at man bør besøge strækningen nedstrøms Mølbybroen. Strækningen har qua sin nære beliggenhed i forhold til sammenløbet af Grindsted og Ansager Å gode foreudsætninger for at kunne byde på nystegne laks og havørred i forbindelse med høj vandstand og gunstige vejrforhold. Desuden er der på strækningen udløb fra en mindre bæk Lerbæk, hvor GSF i 2013 udlagde gydegrus især til glæde for havørreden.

Åen har på hele strækningen et dejligt, naturligt forløb og byder på udfordrende høl, skarpe sving, udhængende brinker samt masser af vandplanter - perfekte standpladser for åens arter.

Da strækningen skifter karakter adskillige gange på strækningen, er det umuligt at anbefale udrustning. Dog må det siges, at strækningen på nogle områder vil være for særligt udfordrende for fluefiskere, specielt pga. vegetation på brinkerne.

Anbefalet flueudrustning til ørred og stalling

 • Stang: 7-9 fod i klasse 2-5
 • Line: #2-5 WF evt. med tynd fronttapering, der præsenterer fluen "roligt"
 • Hjul: Ikke så vigtig
 • Fluer: Tørfluer, vådfluer og nymfer str. 10-16 er velegnede
 • Andet: Net og pean kan være gode hjælpemidler

Anbefalet spinudrustning til ørred og stalling

 • Stang: 7-9 fod m. kastevægt 0-25 g.
 • Line: 0.25-0.35 monofil eller 0,08-0,20 fletline.
 • Hjul: Ikke så vigtig
 • Endegrej: Spinnere i str. 3-5, samt flydende/intermediate woblere kan være gode.
 • Andet: Net og pean kan være gode hjælpemidler

Anbefalet flueudrustning til havørred og laks

 • Stang: 9-10 fods enhåndsstang i klasse 5-8
 • Line: #5-8 WF eller skydehoved i flydende, intermediate evt. med sinktip.
 • Hjul: Ikke så vigtig, men med plads til lidt backingline i tilfælde af storlaks.
 • Fluer: Lakse- og havørredfluer i alle størrelser. Forslag til laksefluer
 • Andet: Net og pean kan være gode hjælpemidler

Beklædning

Stykket kan forceres med et par gummistøvler, da der er broer over afvandingskanaler. Ved optimal affiskning anbefales dog skridtstøvler eller waders, da sumpede områder kan forekomme.

Regler og zoner

Mølby-Eg-stykket af Grindsted Å hører under Zone 4. Husk at orientere dig om regler, og om laksekvoten er opfisket, inden du bevæger dig mod fiskevandet. Besøg websiden med regler

Kontaktperson

Søren Sørensen, tlf. 7532 2345, ss@gsff.dk

Billeder fra Grindsted Å/Mølby-Eg

 

Kim Mathiasen 26. maj 2016

Grindsted Å - Mølby-Eg

Grindsted Å ved Mølbyvej

Den gamle bro ved Mølbyvej