Mergelgraven ved Stenderup

Grindsted Sportsfiskerforening har lejet fiskeretten i Mergelgraven ved Stenderup. Fiskeriet er kun for medlemmer af GSF og årskortkøbere. Der kan dog købes gæstekort til ikke-medlemmer, der kan fiske sammen med et medlem eller en årskortkøber. Se under regler.

Grindsted Sportsfiskerforening administrerer og kontrollerer fiskeriet i søen.

Regler for fiskeri i Mergelgraven

1. Der må kun fiskes med stang. Max. 2 stænger pr. fisker. Alle stænger skal holdes under konstant opsyn.
2. Der må fiskes med en og kun en krog pr. stang. Bruges agn født med flere kroge, f.eks. wobler, afmonteres der kroge indtil der kun er en krog. Krogen skal være uden modhagere, eller modhagerne skal være klemt eller filet ned. Egnet krogløser medbringes under fiskeriet.
3. Der må ikke fiskes med levende agn. Agnfisk skal være fanget i Mergelgraven eller have været nedfrosset.
4. Der må benyttes de agntyper der er relevant for medefiskeri.
5. Der må forfodres i begrænset omfang.
6. Alt affald skal bortskaffes fra området.
7. Gedden er fredet i perioden 16. marts - 30. april. Målrettet geddefiskeri er ikke tilladt i fredningstiden.
8. Karper skal genudsættes.
9. Overtrædelser af regler kan medføre karantæne eller øjeblikkelig inddragelse af kort og dermed fiskerettigheder uden yderligere varsel.

Køb årskort